1287 SAYILI KAKLIK TARIM KREDİ KOOPERATİFİ 700 TONLUK DEPO İNŞAATI İLE ÇEVRE DÜZENLEME İŞLERİ

  • Pazartesi, 26 Mart 2018 11:33

 

1287 SAYILI KAKLIK TARIM KREDİ KOOPERATİFİ

700 TONLUK DEPO İNŞAATI İLE ÇEVRE DÜZENLEME İŞLERİ

 

 

Götürü bedel İnşaat İhale İlanı

 

 

1-      Kooperatifimizce Denizli İli, Honaz İlçesi, Kaklık Mahallesi, 18 ada, 3 no’lu parselde kayıtlı

1242,00 m² arsa üzerine 700 Tonluk Çelik Depo Binası ve Çevre Düzenleme işleri inşaatı yapım işi kapalı teklif, açık eksiltme usulü ve ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL esasına göre Şartnamesinde açıklandığı şekilde ihale edilecektir.

2-      İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.

3-      İhale 05.04.2018 tarihinde, saat 14.00’ da 1287 sayılı Kaklık Tarım Kredi Kooperatifi hizmet

Binasında, (İstiklal Mah. Oğuz Kaan Köksal Sok. No:73 Honaz / DENİZLİ) İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

4-      Bu işe ait proje ve ihale dosyası 1287 sayılı Kaklık Tarım Kredi Kooperatifinden 04.04.2018

tarihine kadar çalışma saatleri içinde görülebilir. Dosyalar 04.04.2018 tarihi saat 17:00’ ye kadar teslim edilecektir.

5-      İhaleye iştirak edeceklerin sözleşme ve şartnamede belirtilen belgeleri ibraz ederek, 05.04.2018

tarih ve saat 13.00’a kadar İhale Komisyonundan Yeterlilik Belgesi almak üzere vermeleri gerekmektedir.

6-      Yeterlilik alan istekliler geçici teminatı ile birlikte teklif mektubunu kapalı zarf içinde 05.04.2018 tarih ve saat 13.00’a kadar ihale komisyonuna vermiş olmaları gerekmektedir.

7-      Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

8-      Tarım Kredi Kooperatifleri 2886 ve 4734 sayılı kamu ihale kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

 

            NOT: İhaleye iştirak için örnek teklif mektubu Bölge Birliği ve Kooperatiften temin edilecektir. Örnek teklif mektubu dışındaki teklif mektupları kabul edilmeyecektir.

 

 

              1287 SAYILI KAKLIK

                                                                                                     TARIM KREDİ KOOPERATİFİ

 

 

ADRES : İstiklal Mah. Oğuz Kaan Köksal Sok.

      No:73 Honaz/Denizli

                 

 

Tel                         :  0 (258) 816 20 13

Kurumsal (GSM)  :  0 (505) 797 29 12                                   

 

Okunma 372 defa