TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İZMİR BÖLGE BİRLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI 256 SAYILI SUBAŞI TARIM KREDİ KOOPERATİFİ Götürü bedel Bakım-Onarım İhale İlanı

  • Çarşamba, 11 Temmuz 2018 12:54

 

 

 

 

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ

İZMİR BÖLGE BİRLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI

256 SAYILI SUBAŞI TARIM KREDİ KOOPERATİFİ

 

Götürü bedel Bakım-Onarım İhale İlanı

 

 

 

1-      Kooperatifimize ait hizmet binası, lojman ve depo bakım-onarım işlerinin kapalı teklif, açık

eksiltme usulü ve ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL esasına göre Şartnamesinde açıklandığı şekilde ihale edilecektir.

2-      İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.

3-      İhale 20/07/2018 tarihinde, saat 09.30’ da 256 sayılı Subaşı  Tarım Kredi Kooperatifinin

hizmet binasında toplanacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

4-      Bu işe ait proje ve ihale dosyası 256 sayılı Subaşı  Tarım Kredi Kooperatifinden veya

İzmir Bölge Birliği Müdürlüğünden 19/07/2018 tarihine kadar çalışma saatleri içinde görülebilir.

5-      İhale dosyaları kapalı zarf içerisinde 19.07.2018 tarihinde saat 17.00’a kooperatife alındı

belgesi karşılığında teslim edilecektir.

            6- Yeterlilik alan isteklilerin geçici teminatı ile birlikte teklif mektubunu kapalı zarf içinde 20/07/2018 tarih ve saat 09.30’a kadar ihale komisyonuna vermiş olması şarttır.

            7-  Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

            8- Tarım Kredi Kooperatifleri 2886 ve 4734 sayılı kamu ihale kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

 

            NOT: İhaleye iştirak için örnek teklif mektubu Bölge Birliği (Gazi Bulvarı No:67 Çankaya/İZMİR)  ve Kooperatiften temin edilecektir. Örnek teklif mektubu dışındaki teklif mektupları kabul edilmeyecektir.

 

 

                        256 SAYILI SUBAŞI

                                                                                                             TARIM KREDİ KOOPERATİFİ

 

ADRES: İsmetpaşa Mah. Osman Dirik Cad. No:51  

                Subaşı-Torbalı/İZMİR

                  

 

Tel                               :  0 (232) 868 50 21

Kurumsal (GSM)      :  0 (549) 308 71 03                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Okunma 676 defa