TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İZMİR BÖLGE BİRLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI 85 SAYILI SEFERİHİSAR TARIM KREDİ KOOPERATİFİ Götürü bedel Bakım-Onarım İhale İlanı

  • Çarşamba, 11 Temmuz 2018 12:55

 

 

 

 

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ

İZMİR BÖLGE BİRLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI

85 SAYILI SEFERİHİSAR TARIM KREDİ KOOPERATİFİ

 

Götürü bedel Bakım-Onarım İhale İlanı

 

 

 

1-      Kooperatifimize ait hizmet binası-depoların bakım-onarım ve çevre düzenleme işlerinin  

kapalı teklif, açık eksiltme usulü ve ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL esasına göre Şartnamesinde açıklandığı şekilde ihale edilecektir.

2-      İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.

3-      İhale 20/07/2018 tarihinde, saat  14.30’ da 85 sayılı Seferihisar  Tarım Kredi Kooperatifinin

hizmet binasında toplanacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

4-      Bu işe ait proje ve ihale dosyası 85 sayılı Seferihisar Tarım Kredi Kooperatifinden veya İzmir

Bölge Birliği Müdürlüğünden 19/07/2018 tarihine kadar çalışma saatleri içinde görülebilir.

5-      İhale dosyaları kapalı zarf içerisinde 19.07.2018 tarihinde saat 17.00’a kooperatife alındı

belgesi karşılığında teslim edilecektir.

            6- Yeterlilik alan isteklilerin geçici teminatı ile birlikte teklif mektubunu kapalı zarf içinde 20/07/2018 tarih ve saat 14.30’a kadar ihale komisyonuna vermiş olması şarttır.

            7-  Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

            8- Tarım Kredi Kooperatifleri 2886 ve 4734 sayılı kamu ihale kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

 

            NOT: İhaleye iştirak için örnek teklif mektubu Bölge Birliği (Gazi Bulvarı No:67 Çankaya/İZMİR)  ve Kooperatiften temin edilecektir. Örnek teklif mektubu dışındaki teklif mektupları kabul edilmeyecektir.

 

 

                    85 SAYILI SEFERİHİSAR

                                                                                                             TARIM KREDİ KOOPERATİFİ

 

ADRES: Cami Kebir Mah. İzmir Cad. No:131  

                Seferihisar/İZMİR

                  

 

Tel                               :  0 (232) 743 57 06

Kurumsal (GSM)      :  0 (505) 797 28 22                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Okunma 1046 defa