958 SAYILI BULDAN TARIM KREDİ KOOPERATİFİ ÖZEL PROJELİ DEPO İNŞAATI İLE ÇEVRE DÜZENLEME İŞLERİ

  • Cuma, 20 Temmuz 2018 13:43

 

 

 

958 SAYILI BULDAN TARIM KREDİ KOOPERATİFİ

ÖZEL PROJELİ DEPO İNŞAATI İLE ÇEVRE DÜZENLEME İŞLERİ

 

 

Götürü bedel İnşaat İhale İlanı

 

 

1-      Kooperatifimizce Denizli İli, Buldan ilçesi, Dört Eylül Mahallesi, 30.27Ib pafta, 554 ada, 18 parselde kayıtlı 1.420,00 m² arsa üzerine Özel Projeli Depo Binası ve Çevre Düzenleme işleri inşaatı yapım işi kapalı teklif, açık eksiltme usulü ve ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL esasına göre Şartnamesinde açıklandığı şekilde ihale edilecektir.

2-      İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

3-      İhale 31.07.2018 tarihinde, saat 12.00’ da 958 sayılı Buldan Tarım Kredi Kooperatifi hizmet Binasında, (Dörteylül Mah. Adnan Menderes Blv, Akçeşme Mevki, No:166 Buldan/Denizli) İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

4-      Bu işe ait proje ve ihale dosyası 958 sayılı Buldan Tarım Kredi Kooperatifinden 30.07.2018 tarihine kadar çalışma saatleri içinde görülebilir. Dosyalar 30.07.2018 tarihi saat 17:00’ ye kadar teslim edilecektir.

5-      İhaleye iştirak edeceklerin sözleşme ve şartnamede belirtilen belgeleri ibraz ederek, 31.07.2018 tarih ve saat 11.30’a kadar İhale Komisyonundan Yeterlilik Belgesi almak üzere vermeleri gerekmektedir.

6-      Yeterlilik alan istekliler geçici teminatı ile birlikte teklif mektubunu kapalı zarf içinde 31.07.2018

tarih ve saat 12.00’a kadar ihale komisyonuna vermiş olmaları gerekmektedir.

7-      Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

8-      Tarım Kredi Kooperatifleri 2886 ve 4734 sayılı kamu ihale kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp

yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

 

            NOT: İhaleye iştirak için örnek teklif mektubu Bölge Birliği ve Kooperatiften temin edilecektir. Örnek teklif mektubu dışındaki teklif mektupları kabul edilmeyecektir.

 

 

              958 SAYILI BULDAN

                                                                                                     TARIM KREDİ KOOPERATİFİ

 

 

ADRES : Dörteylül Mah. Adnan Menderes Blv, Akçeşme Mevki,

     No:166 Buldan /DENİZLİ

                 

 

Tel                           :  0 (258) 431 31 19

Kurumsal (GSM)  :  0 (505) 797 29 20                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Okunma 230 defa