Personelimiz

ADI  SOYADI
Mehmet AKSOY
Şule BALAY
 
Ertuğrul ERSOY 
Hasan AKGÜN
Mustafa ÖNOL
Murat YILDIRIM
Özgür KARAKOYUN
 
Yasemin VERİM
Alper VERİM
 
Ali İhsan YULAF
Gül YUSUFOĞLU
Ceyhun ASYALIOĞLU
Murat TOĞRU
Adem YALÇIN
İlker ÇETİN
M. Semih AŞKIN
Gökay YAYLA
Eren GÜNEŞ
Ali GÖNER
Özcan YAY
 
Aysel KARAKURT
Erdinç Mutlu KIRCA 
Burcu ŞENTÜRK
 
Erdinç ALTUNTAŞ
Aziz TAŞKAYA
Kadir ÇİNKUL
 
Duygu AYSEL
 
Varol YILDIRIM
Ülkü ORAN
Zeliha KAZANCI
Aslı ÖZKAN
 
Bora Çağrı ÖZTÜRK
 
Özlem ERMİŞ ALTUNTAŞ
Şafak ÇANAKPINAR
Vedat YAMAN
 
Mahinur ŞAH
 
Pınar ARIOĞLU
Ümit PARTAL
Ebru KARKACIER
Cüneyt GÜLER
Yeşim YURDİGÜL
Banu AYCI
Rana GERS
 
Bahadır ÇOKAL
Mehmet KEL
Enes SUBAŞI
Asuman KOCAARABACI
Hatun Tuğba ASYALIOĞLU
Asuman ŞENER
Bilgin CANKO
Rıfat GAZEZOĞLU
Abdulkerim ARSLAN
 
 Cebrail EKİNCİ
Cihangir PEKÇETİN
Nadide Kevser KORKMAZ
Tuğrul Süreyya BUĞDAY
Şafak YURDİGÜL
İsmail KACAR
 
Kadir ARIOĞLU
Petek BİLGİÇ
Mustafa ERSUNGUR
ÇALIŞTIĞI BİRİM
 
Özel Büro ve Kontrolörlük Bürosu
 
Krediler - Bilgi Teknolojileri - Mali İşler Yönetmenlikleri 
İnsan Kaynakları -  İdari İşler Yönetmenlikleri
Gayrimenkul - Sigorta ve Risk Yönetimi - Teşk. ve Halkla İlişkiler Yönetmenlikleri
Pazarlama - Tedarik(1) Yönetmenlikleri
Tedarik(2) Yönetmenliği
 
Uzman Büro
Uzman Büro
 
Kontrolörlük Bürosu
Kontrolörlük Bürosu
Kontrolörlük Bürosu
Kontrolörlük Bürosu
Kontrolörlük Bürosu
Kontrolörlük Bürosu
Kontrolörlük Bürosu
Kontrolörlük Bürosu
Kontrolörlük Bürosu
Kontrolörlük Bürosu
Kontrolörlük Bürosu
 
HUKUK İŞLERİ 
Hukuk İşleri Bürosu
Hukuk İşleri Bürosu
 
KREDİLER YÖNETMENLİĞİ
Krediler Yönetmenliği
Krediler Yönetmenliği
 
SİGORTA VE RİSK YÖNETİM YÖNETMENLİĞİ
 
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMENLİĞİ
İnsan Kaynakları Yönetmenliği
İnsan Kaynakları Yönetmenliği
İnsan Kaynakları Yönetmenliği
 
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETMENLİĞİ
 
GAYRİMENKUL - TEŞKİLATLANDIRMA VE HALKLA İLİŞKİLER YÖNETMENLİKLERİ
Gayrimenkul Yönetim Yönetmenliği
Gayrimenkul Yönetim Yönetmenliği
 
Teşkilatlandırma ve Halkla İlişkiler Yönetmenliği
 
MALİ İŞLER YÖNETMENLİĞİ
Mali İşler Yönetmenliği
Mali İşler Yönetmenliği
Mali İşler Yönetmenliği
Mali İşler Yönetmenliği
Mali İşler Yönetmenliği
Mali İşler Yönetmenliği
 
TEDARİK (2) YÖNETMENLİĞİ
Tedarik (2) Yönetmenliği
Tedarik (2) Yönetmenliği
Tedarik (2) Yönetmenliği
Tedarik (2) Yönetmenliği
Tedarik (2) Yönetmenliği
Tedarik (2) Yönetmenliği
Tedarik (2) Yönetmenliği
Tedarik (2) Yönetmenliği
 
TEDARİK (1) - PAZARLAMA YÖNETMENLİKLERİ
Tedarik (1) Yönetmenliği
Tedarik (1) Yönetmenliği
Tedarik (1) Yönetmenliği
Tedarik (1) Yönetmenliği
Pazarlama Yönetmenliği
 
İDARİ İŞLER YÖNETMENLİĞİ
İdari İşler Yönetmeneliği
İdari İşler Yönetmeneliği
ÜNVANI
BÖLGE MÜDÜRÜ
Sekreter
 
Bölge Müdür Yardımcısı
Bölge Müdür Yardımcısı
Bölge Müdür Yardımcısı
Bölge Müdür Yardımcısı
Bölge Müdür Yardımcısı
 
Uzman
Uzman
 
Başkontrolör
Başkontrolör
Başkontrolör
Başkontrolör
Başkontrolör
Başkontrolör
Kontrolör
Kontrolör
Kontrolör
Kontrolör
Kontrolör
 
Servis Yetkilisi
Kıdemli Avukat
Kıdemli Avukat
 
     Yönetmen Yrd.     (Servis Sorumlusu)
Yönetmen Yrd.
Yönetmen Yrd.
 
     Yönetmen Yrd.     (Servis Sorumlusu)
 
Yönetmen
Servis Yetkilisi
Servis Yetkilisi
Servis Yetkilisi
 
     Yönetmen Yrd.     (Servis Sorumlusu)
 
Yönetmen
Yönetmen Yrd.
Servis Yetkilisi
 
Yönetmen Yrd.
 
Yönetmen
Yönetmen Yrd.
Yönetmen Yrd.
Yönetmen Yrd.
Yönetmen Yrd.
Yönetmen Yrd.
Servis Yetkilisi
 
Yönetmen
Yönetmen Yrd.
Yönetmen Yrd.
Yönetmen Yrd. (Zir. Müh.)
Yönetmen Yrd. (Zir. Müh.)
Servis Yetkilisi
Servis Yetkilisi
Servis Yetkilisi
Servis Görevlisi
 
Yönetmen
Yönetmen Yrd. (Veteriner)
Yönetmen Yrd. (Zir. Müh)
Yönetmen Yrd. (Zir. Müh.)
Yönetmen Yrd. (Veteriner)
Yönetmen Yrd. (Zir. Müh.)
 
     Yönetmen Yrd.     (Servis Sorumlusu)
Servis Yetkilisi
Servis Yetkilsi
DAHİLİ NO
 
0418-0419
 
0412
0415
0414
0413
0429
 
0449
0449
 
0420
0420
0420
0420
0420
0420
0420
0420
0420
0420
0420
 
0427
0425
0426
 
0482
0477
0485
 
0471 - 0472
 
 0491
 0493
 0494
 0495
 
 0476
 
0440
0434
0432
 
0435
 
0461
0463
0467
0462
0465
0468
0466
 
0451
0446
0450
0443
0444
0442
0457
0456
0445 
 
0454
0455
0447
0453
0452
0483
 
0438
0481
0437