Personelimiz

ADI-SOYADI
Mehmet Tevfik ONGUN
Şule BALAY
 
Ertuğrul ERSOY 
Mustafa ERHAN  
Hasan AKGÜN
Adnan Yusuf GÜNEY
 
Yasemin VERİM
Alper VERİM
 
Ali İhsan YULAF
Gül YUSUFOĞLU
Gökay YAYLA
Ceyhun ASYALIOĞLU
Cem SANSAR
Murat TOĞRU
M. Semih AŞKIN
İlker ÇETİN
Caner ÇELEBİ
Eren GÜNEŞ
Ali GÖNER
 
Aysel KARAKURT
Erdinç Mutlu KIRCA 
Osman AKKAYA
 
Cebrail EKİNCİ
Aziz TAŞKAYA
Erdinç ALTUNTAŞ
Ede Malik BULUT
 
Tülay YEGANE
Duygu AYSEL
 
Varol YILDIRIM
Ülkü ORAN
Zeliha KAZANCI
Aslı ÖZKAN
 
Mahinur ŞAH
 
Bahadır ÇOKAL
Şafak ÇANAKPINAR
Vedat YAMAN
Derman AYDENİZ
 
Bora Çağrı ÖZTÜRK
 
Mustafa ERSUNGUR
 
Kadir ARIOĞLU
Petek BİLGİÇ
 
Pınar ARIOĞLU
Ümit PARTAL
Ebru KARKACIER
Cüneyt GÜLER
Özlem ALTUNTAŞ
Rana GERS
Yeşim YURDİGÜL
Abdulkerim ARSLAN
 
Ömer Faruk KARA
Banu AYCI
Duygu AYSEL
Mehmet KEL
Bilgin CANKO
Rıfat GAZEZOĞLU
Asuman KOCAARABACI
Hatun Tuğba ASYALIOĞLU
Güner ULUBAŞ
Asuman ŞENER
 
Handan ÖNAY 
Cihangir PEKÇETİN
Nadide Kevser KORKMAZ
Tuğrul Süreyya BUĞDAY
Şafak YURDİGÜL
İsmail KACAR
ÇALIŞTIĞI BİRİM
 
Özel Büro
 
Krediler - Sigorta ve Risk Yönetim - Mali İşler Yönetmenlikleri
Tedarik(1) - Gayrimenkul Yönetmenlikleri
İnsan Kaynakları - Bilgi Teknolojileri - İdari İşler - Teşk. ve Halkla İlişkiler Yönetmenlikleri
Tedarik(2) - Pazarlama Yönetmenlikleri
 
Uzman Büro
Uzman Büro
 
Kontrolörlük Bürosu
Kontrolörlük Bürosu
Kontrolörlük Bürosu
Kontrolörlük Bürosu
Kontrolörlük Bürosu
Kontrolörlük Bürosu
Kontrolörlük Bürosu
Kontrolörlük Bürosu
Kontrolörlük Bürosu
Kontrolörlük Bürosu
Kontrolörlük Bürosu
 
HUKUK İŞLERİ - KONTROLÖRLÜK BÜROSU
Hukuk İşleri Bürosu
Hukuk İşleri Bürosu
 
KREDİLER - SİGORTA VE RİSK YÖNETİM YÖNETMENLİKLERİ
Krediler Yönetmenliği
Krediler Yönetmenliği
Krediler Yönetmenliği
 
Sigorta ve Risk Yönetim Yönetmenliği
Sigorta ve Risk Yönetim Yönetmenliği
 
İNSAN KAYNAKLARI - TEŞKL. VE HALKLA İLİŞKİLER YÖNETMENLİKLERİ
İnsan Kaynakları Yönetmenliği
İnsan Kaynakları Yönetmenliği
İnsan Kaynakları Yönetmenliği
 
Teşkilatlandırma ve Halkla İlişkiler
 
 GAYRİMENKUL - BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - İDARİ İŞLER YÖNETMENLİKLERİ
Gayrimenkul Yönetim Yönetmenliği
Gayrimenkul Yönetim Yönetmenliği
Gayrimenkul Yönetim Yönetmenliği
 
Bilgi Teknolojileri Yönetmenliği
 
Haberleşme-Evrak Kayıt
 
İdari İşler Yönetmeneliği
İdari İşler Yönetmeneliği
 
MALİ İŞLER YÖNETMENLİĞİ
Mali İşler Yönetmenliği
Mali İşler Yönetmenliği
Mali İşler Yönetmenliği
Mali İşler Yönetmenliği
Mali İşler Yönetmenliği
Mali İşler Yönetmenliği
Mali İşler Yönetmenliği
 
TEDARİK (1) YÖNETMENLİĞİ
Tedarik (1) Yöenetmenliği
Tedarik (1) Yöenetmenliği
Tedarik (1) Yöenetmenliği
Tedarik (1) Yöenetmenliği
Tedarik (1) Yöenetmenliği
Tedarik (1) Yöenetmenliği
Tedarik (1) Yöenetmenliği
Tedarik (1) Yöenetmenliği
Tedarik (1) Yöenetmenliği
 
TEDARİK (2) - PAZARLAMA YÖNETMENLİKLERİ
Tedarik (2) Yönetmenliği
Tedarik (2) Yönetmenliği
Tedarik (2) Yönetmenliği
Tedarik (2) Yönetmenliği
Pazarlama Yönetmenliği
ÜNVANI
BÖLGE MÜDÜRÜ
Sekreter
 
Bölge Müdür Yardımcısı
Bölge Müdür Yardımcısı
Bölge Müdür Yardımcısı
Bölge Müdür Yardımcısı
 
Uzman
Uzman
 
Kontrolör
Kontrolör
Kontrolör
Kontrolör
Kontrolör
Kontrolör
Kontrolör
Kontrolör
Kontrolör
Yetkili Kontrolör Yrd.
Yetkili Kontrolör Yrd.
 
Servis Yetkilisi
Müşavir Avukat
Hizmet Alımı
 
Yönetmen
Yönetmen Yrd.
Servis Yetkilisi
Servis Yetkilisi
 
Servis Yetkilisi
Servis Yetkilisi
 
Yönetmen
Servis Yetkilisi
Servis Yetkilisi
Servis Yetkilisi
 
Yönetmen Yrd.
 
Yönetmen
Yönetmen Yrd.
Servis Yetkilisi
Servis Görevlisi (İnş. Müh.)
 
Servis Yetkilisi
 
Servis Yetkilisi
 
Yönetmen Yrd.
Servis Yetkilisi
 
Yönetmen
Yönetmen Yrd.
Yönetmen Yrd.
Yönetmen Yrd.
Yönetmen Yrd.
Servis Yetkilisi
Servis Yetkilisi
Servis Görevlisi
 
Yönetmen
Yönetmen Yrd.
Servis Yetkilisi
Servis Yetkilisi
Servis Yetkilisi
Servis Yetkilisi
Yönetmen Yrd. (Zir. Müh.)
Servis Yetkilisi (Zir. Müh.)
Servis Yetkilisi (Zir. Müh.)
Servis Yetkilisi
 
Yönetmen
Yönetmen Yrd. (Veteriner)
Yönetmen Yrd.
Yönetmen Yrd. (Zir. Müh.)
Yönetmen Yrd. (Veteriner)
Servis Yetkilisi (Zir. Müh.)
DAHİLİ NO
 
0418-0419
 
0412
0414
0415
0413
 
0429
 
 
0448-0449
0448-0449
0448-0449
0448-0449
0448-0449
0448-0449
0448-0449
0448-0449
0448-0449
0448-0449
0448-0449
 
0427
0425
0428
 
0472
0477
0482
0485
 
0473 - 0471
0486
 
  0491
  0493
  0494
  0495
 
0435
 
0440
0434
0432
0433
 
  0476
 
0437
 
0438
0481
 
0461
0463
0467
0462
0464
0466
0465
0468
 
0451
0445
0442
0446
0457
0456
0443
0444
0436
0443
 
0454
0455
0447
0453
0452
0483