Personelimiz

ADI  SOYADI
Mücahit ASALIOĞLU
Şule BALAY
 
Ertuğrul ERSOY 
Hasan AKGÜN
Mustafa ÖNOL
Adnan Yusuf GÜNEY
Murat YILDIRIM
 
Yasemin VERİM
Alper VERİM
 
Ali İhsan YULAF
Gül YUSUFOĞLU
Ceyhun ASYALIOĞLU
Murat TOĞRU
Adem YALÇIN
Gökay YAYLA
M. Semih AŞKIN
İlker ÇETİN
Eren GÜNEŞ
Ali GÖNER
 
Aysel KARAKURT
Erdinç Mutlu KIRCA 
Burcu ŞENTÜRK
 
Cebrail EKİNCİ
Aziz TAŞKAYA
Erdinç ALTUNTAŞ
Kadir ÇİNKUL
 
Duygu AYSEL
 
Varol YILDIRIM
Ülkü ORAN
Zeliha KAZANCI
Aslı ÖZKAN
 
Mahinur ŞAH
 
Bahadır ÇOKAL
Şafak ÇANAKPINAR
Vedat YAMAN
 
Bora Çağrı ÖZTÜRK
 
Mustafa ERSUNGUR
 
Kadir ARIOĞLU
Petek BİLGİÇ
 
Pınar ARIOĞLU
Ümit PARTAL
Ebru KARKACIER
Cüneyt GÜLER
Özlem ALTUNTAŞ
Yeşim YURDİGÜL
Rana GERS
Abdulkerim ARSLAN
 
 
Banu AYCI
Mehmet KEL
Bilgin CANKO
Asuman KOCAARABACI
Hatun Tuğba ASYALIOĞLU
Asuman ŞENER
 
 
Cihangir PEKÇETİN
Nadide Kevser KORKMAZ
Tuğrul Süreyya BUĞDAY
Şafak YURDİGÜL
Enes SUBAŞI
Rıfat GAZEZOĞLU
İsmail KACAR
ÇALIŞTIĞI BİRİM
 
Özel Büro ve Kontrolörlük Bürosu
 
Krediler - Mali İşler - Bilgi Teknolojileri Yönetmenlikleri 
İnsan Kaynakları -  İdari İşler Yönetmenlikleri
Gayrimenkul - Sigorta ve Risk Yönetimi -Teşk. ve Halkla İlişkiler Yönetmenlikleri
Pazarlama - Tedarik(1) Yönetmenlikleri
Tedarik(2) Yönetmenliği
 
Uzman Büro
Uzman Büro
 
Kontrolörlük Bürosu
Kontrolörlük Bürosu
Kontrolörlük Bürosu
Kontrolörlük Bürosu
Kontrolörlük Bürosu
Kontrolörlük Bürosu
Kontrolörlük Bürosu
Kontrolörlük Bürosu
Kontrolörlük Bürosu
Kontrolörlük Bürosu
 
HUKUK İŞLERİ 
Hukuk İşleri Bürosu
Hukuk İşleri Bürosu
 
KREDİLER - SİGORTA VE RİSK YÖNETİM YÖNETMENLİKLERİ
Krediler Yönetmenliği
Krediler Yönetmenliği
Krediler Yönetmenliği
 
Sigorta ve Risk Yönetim Yönetmenliği
 
İNSAN KAYNAKLARI - TEŞKL. VE HALKLA İLİŞKİLER YÖNETMENLİKLERİ
İnsan Kaynakları Yönetmenliği
İnsan Kaynakları Yönetmenliği
İnsan Kaynakları Yönetmenliği
 
Teşkilatlandırma ve Halkla İlişkiler
 
GAYRİMENKUL - BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETMENLİKLERİ
Gayrimenkul Yönetim Yönetmenliği
Gayrimenkul Yönetim Yönetmenliği
 
Bilgi Teknolojileri Yönetmenliği
 
Haberleşme-Evrak Kayıt
 
İdari İşler Yönetmeneliği
İdari İşler Yönetmeneliği
 
MALİ İŞLER YÖNETMENLİĞİ
Mali İşler Yönetmenliği
Mali İşler Yönetmenliği
Mali İşler Yönetmenliği
Mali İşler Yönetmenliği
Mali İşler Yönetmenliği
Mali İşler Yönetmenliği
Mali İşler Yönetmenliği
 
TEDARİK (2) YÖNETMENLİĞİ
Tedarik (2) Yönetmenliği
Tedarik (2) Yönetmenliği
Tedarik (2) Yönetmenliği
Tedarik (2) Yönetmenliği
Tedarik (2) Yönetmenliği
Tedarik (2) Yönetmenliği
 
TEDARİK (1) - PAZARLAMA YÖNETMENLİKLERİ
Tedarik (1) Yönetmenliği
Tedarik (1) Yönetmenliği
Tedarik (1) Yönetmenliği
Tedarik (1) Yönetmenliği
Tedarik (1) Yönetmenliği
Tedarik (1) Yönetmenliği
Pazarlama Yönetmenliği
ÜNVANI
BÖLGE MÜDÜRÜ
Sekreter
 
Bölge Müdür Yardımcısı
Bölge Müdür Yardımcısı
Bölge Müdür Yardımcısı
Bölge Müdür Yardımcısı
Bölge Müdür Yardımcısı
 
Uzman
Uzman
 
Başkontrolör
Başkontrolör
Başkontrolör
Başkontrolör
Başkontrolör
Kontrolör
Kontrolör
Kontrolör
Yetkili Kontrolör Yrd.
Yetkili Kontrolör Yrd.
 
Servis Yetkilisi
Müşavir Avukat
Müşavir Avukat
 
Yönetmen
Yönetmen Yrd.
Yönetmen Yrd.
Yönetmen Yrd.
 
Yönetmen Yrd.
 
Yönetmen
Servis Yetkilisi
Servis Yetkilisi
Servis Yetkilisi
 
Yönetmen Yrd.
 
Yönetmen
Yönetmen Yrd.
Servis Yetkilisi
 
Yönetmen Yrd.
 
Servis Yetkilisi
 
Yönetmen Yrd.
Servis Yetkilisi
 
Yönetmen
Yönetmen Yrd.
Yönetmen Yrd.
Yönetmen Yrd.
Yönetmen Yrd.
Yönetmen Yrd.
Servis Yetkilisi
Servis Görevlisi
 
Yönetmen
Yönetmen Yrd.
Yönetmen Yrd.
Servis Yetkilisi
Yönetmen Yrd. (Zir. Müh.)
Yönetmen Yrd. (Zir. Müh.)
Servis Yetkilisi
 
Yönetmen
Yönetmen Yrd. (Veteriner)
Yönetmen Yrd. (Zir. Müh)
Yönetmen Yrd. (Zir. Müh.)
Yönetmen Yrd. (Veteriner)
Servis Yetkilisi
Servis Yetkilisi
Yönetmen Yrd. (Zir. Müh.)
DAHİLİ NO
 
0418-0419
 
0412
0415
0414
0413
0429
 
0429
0429
 
0448-0449
0448-0449
0448-0449
0448-0449
0448-0449
0448-0449
0448-0449
0448-0449
0448-0449
0448-0449
 
0427
0425
0426
 
0472
0477
0482
0485
 
0486
 
  0491
  0493
  0494
  0495
 
0435
 
0440
0434
0432
 
  0476
 
0437
 
0438
0481
 
0461
0463
0467
0462
0464
0465
0466
0468
 
0451
0445
0446
0457
0443
0444
0443
 
0454
0455
0447
0453
0452
0450
0456
0483