Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

1361 Sayılı Pamukören Tarım Kredi Kooperatifi Hizmet Binası ve Depo Bakım Onarımı ile Çevre Düzenleme İşleri

  • 12 MAYIS 2021
  • İHALE
  • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR

Götürü bedel İnşaat İhale İlanı

  1. Kooperatifimize ait hizmet binası ve depo akım-onarımı ile çevre düzenleme işlerinin kapalı teklif, açık eksiltme usulü ve ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL esasına göre Şartnamesinde açıklandığı şekilde ihale edilecektir.
  2. İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  3. İhale 27.05.2021 tarihinde, saat 12:00’da

1361 sayılı Pamukören Tarım Kredi Kooperatifi hizmet binasında;

(Fethiye Mahallesi, Mehmet Özalp Bulvarı No: 39 Pamukören-Kuyucak/AYDIN ) adresinde İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

4. Bu işe ait ihale dosyası 1361 sayılı Pamukören Tarım Kredi Kooperatifinden 26.05.2021 tarihine kadar     çalışma saatleri içerisinde görülebilir.

5. İhaleye iştirak edeceklerin sözleşme ve şartnamede belirtilen belgeleri en geç 26.05.2021 tarihi saat 17:00’ye kadar ibraz ederek, 27.05.2021 tarih ve saat 11:30’a kadar İhale Komisyonundan Yeterlilik Belgesi almalıdırlar.

6. Yeterlilik alan istekliler geçici teminatı ile birlikte teklif mektubunu kapalı zarf içinde ihale saatine kadar İhale Komisyonuna vermiş olmaları gerekmektedir.

7. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

8. Tarım Kredi Kooperatifleri 2886 ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

 

Not: İhaleye iştirak için örnek teklif mektubu Bölge Birliği ve Kooperatiften temin edilecektir. Örnek teklif mektubu dışındaki teklif mektupları kabul edilmeyecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1361 Sayılı Pamukören Tarım Kredi Kooperatifi

Adres: Fethiye Mahallesi, Mehmet Özalp Bulvarı No: 39 Pamukören-Kuyucak/AYDIN

Tel: 0 (256) 379 30 12

Kurumsal (GSM): 0 (505) 797 28 38

E-posta: 1361pamukoren@tarimkredi.org.tr