Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

195 Sayılı Denizli Tarım Kredi Kooperatifi Hizmet Bölmeli Depo İnşaatı ve Çevre Düzenleme İşleri

  • 15 HAZİRAN 2021
  • İHALE
  • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR

İnşaat İhale İlanı

        Kooperatifimizce Denizli ili, Pamukkale ilçesi Korucuk Mah. M22a18B pafta, 247 ada, 1 parselde kayıtlı 6.368,64 m² lik arsa üzerine Hizmet Bölmeli Depo Binası ve Çevre Düzenleme inşaatı yapımı işi kapalı teklif, açık eksiltme usulü ve BİRİM FİYAT esasına göre 2021 yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları ile KDV hariç 6.090.000,00-TL (AltımilyondoksanbinTürkLirası) TL 1. keşif bedeli üzerinden ihale edilecektir.

        İşin geçici teminatı 182.700,00 TL (Yüzseksenikibinyediyüz) TL’den az olmayacaktır.

        İhale 13.07.2021 tarihinde, saat 11:00’da 195 sayılı Denizli Tarım Kredi Kooperatifi hizmet binasında, (HacıKaplanlar Mah. 1108 Sok. No: 2 Pamukkale/DENİZLİ) İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

Bu işe ait proje ve ihale dosyası 195 sayılı Denizli Tarım Kredi Kooperatifinden 12.07.2021 tarihine kadar çalışma saatleri içinde görülebilir. Dosyalar 12.07.2021 tarihi saat 17:00’ye kadar teslim edilecektir.

İhaleye iştirak edeceklerin sözleşme ve şartnamede belirtilen belgeleri ibraz ederek, 13.07.2021 tarih ve saat 10:30’a kadar İhale Komisyonundan Yeterlilik Belgesi almak üzere vermeleri gerekmektedir.

Yeterlilik alan istekliler geçici teminatı ile birlikte teklif mektubunu kapalı zarf içinde 13.07.2021 tarih ve saat 11:00’a kadar ihale komisyonuna vermiş olmaları gerekmektedir.

Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Tarım Kredi Kooperatifleri 2886 ve 4734 sayılı kamu ihale kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

Not: İhaleye iştirak için örnek teklif mektubu Bölge Birliği ve Kooperatiften temin edilecektir.

Örnek teklif mektubu dışındaki teklif mektupları kabul edilmeyecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195 Sayılı Denizli Tarım Kredi Kooperatifi

Adres: HacıKaplanlar Mah. 1108 Sok. No:2 Pamukkale/DENİZLİ

Tel: 0 (258 241 15 32)