Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

356 Sayılı Sart Tarım Kredi Kooperatifi Hizmet Binası, Deposu ve Üst Kat Bölümün Bakım Onarımı ile Çevre Düzenleme İşleri

 • 27 TEMMUZ 2021
 • İHALE
 • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR

Götürü bedel İnşaat İhale İlanı

 1. Kooperatifimize ait hizmet binası, deposu ve üst kat bölümün bakım-onarımı ile çevre düzenleme işlerinin kapalı teklif, açık eksiltme usulü ve ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL esasına göre Şartnamesinde açıklandığı şekilde ihale edilecektir.
 2. İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 3. İhale 10.08.2021 tarihinde, saat 11:30’da 356 sayılı Sart Tarım Kredi Kooperatifi hizmet binasında; (Sart Mahallesi, Atatürk Caddesi No: 8 Sart-Salihli/MANİSA) adresinde İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
 4. Bu işe ait ihale dosyası 356 sayılı Sart Tarım Kredi Kooperatifinden 09.08.2021 tarihine kadar çalışma saatleri içerisinde görülebilir.
 5. İhaleye iştirak edeceklerin sözleşme ve şartnamede belirtilen belgeleri en geç 09.08.2021 tarihi saat 17:00’ye kadar ibraz ederek, 10.08.2021 tarih ve saat 11:00’a kadar İhale Komisyonundan Yeterlilik Belgesi almalıdırlar.
 6. Yeterlilik alan istekliler geçici teminatı ile birlikte teklif mektubunu kapalı zarf içinde ihale saatine kadar İhale Komisyonuna vermiş olmaları gerekmektedir.
 7. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
 8. Tarım Kredi Kooperatifleri 2886 ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

     NOT: İhaleye iştirak için örnek teklif mektubu Bölge Birliği ve Kooperatiften temin edilecektir. Örnek teklif mektubu dışındaki teklif mektupları kabul edilmeyecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

356 Sayılı Sart Tarım Kredi Kooperatifi

Adres: Sart Mahallesi, Atatürk Caddesi, No: 8 Sart-Salihli/MANİSA

Tel: 0 (236) 724 20 12

Kurumsal (GSM): 0 (505) 797 30 59

E-Posta: 356sart@tarimkredi.org.tr