Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

İzmir Bölge Birliği Müdürlüğünden Gayrimenkul Satış İhale İlanı

  • 8 EYLÜL 2021
  • İHALE
  • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR

Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Birliği Müdürlüğü’ne ait Aydın ili, Nazilli ilçesi, Karaçay Mahallesi, Devlet Karayolu Mevkiindeki tapunun 28 pafta, 1193 ada, 42 parselinde kayıtlı 1.069,17 m² lik bahçeli iki katlı iki kargir bina ve lojman vasfındaki taşınmaz açık arttırma usulü ile satılacaktır.

Taşınmazın Muhammen Bedeli : 2.825.000,00 TL

Taşınmazın Geçici Teminatı      : 85.000,00 TL

Taşınmazın satış ihalesi 28.09.2021 tarihinde saat 11.00’da Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Birliği Müdürlüğünün hizmet binasında (İsmet Kaptan Mahallesi Gazi Bulvarı No:67-Çankaya-Konak/İZMİR) toplanılarak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

1- İhaleye katılmak isteyenler ihale şartnamesini Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Birliği Müdürlüğünden (İsmet Kaptan Mahallesi Gazi Bulvarı No:67-Çankaya-Konak/İZMİR) 27.09.2021 tarihine kadar çalışma saatleri içerisinde bedelsiz olarak alabilirler.

2- İhaleye iştirak edecek isteklilerin şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlayacakları belgeleri ve geçici teminatlarını 27.09.2021 tarihi saat 17.00'ye kadar Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Birliği Müdürlüğüne vermiş olmaları şarttır.

3- Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

4- Tarım Kredi Kooperatifleri yürürlükteki Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Birliği Müdürlüğü

Adres: İsmet Kaptan Mahallesi, Gazi Bulvarı, No: 67 Çankaya-Konak/İZMİR

Tel: 0 (232) 446 86 01 - Dahili: 0432